Představení společnosti

O nás

Společnost vznikla v roce 1991 privatizací státního podniku Kovo-Dřevo s.p., který byl založen již v roce 1964 jako Okresní průmyslový podnik a patřil mezi první společnosti v tehdejším Československu vyrábějící vzduchotechniku. Díky tomu jsme mohli zaměstnat mnoho zkušených pracovníků z původní společnosti a zachovat tradici výroby vzduchotechniky ve Šternberku. V roce 1992 se naše společnost z důvodu rozšiřování výrobního programu a zavádění nových technologií přestěhovala do vlastních prostor ve městě Šternberku (cca 20 km od Olomouce), kde sídlí dodnes. Nyní představujeme dynamicky se rozvíjející společnost s cílem zlepšování kvality produktů a služeb pro naše zákazníky.

Work One

Nejvýznamější mezníky naší společnosti

  • v roce 2002 byla změněna právní forma společnosti na společnost s ručením omezeným
  • v roce 2005 - 2008 dochází k rozšiřování společnosti, v rámci kterého byly postaveny tři nové výrobní a skladovací haly (nyní podnikáme na ploše 3.320 m2)
  • v roce 2008 - 2012 byly pořizovány nové, moderní strojní technologie na výrobu vzduchotechniky
  • v roce 2013 byl implementován nový informační systém včetně odvádění práce a hotových výrobků prostřednictvím čárových kódů.